Huiswerk maken onder deskundige begeleiding

Veel huiswerk heeft men nog niet op de basisschool, maar het wordt met name gegeven om de leerling al voor te bereiden op de middelbare school. Het is dan ook verstandig als ouder goed mee te gaan in dit leerproces, en dit kan onder een goede begeleiding in de huiswerkgroep, voor het speciale tarief van € 12,50 per middag!

Naast 'gewoon huiswerk maken' kan er ook behoefte zijn aan wat meer uitleg voor sommige vakken. De ervaring leert dat dit vrijwel altijd rekenen, en soms spelling is. Daarom richten wij ons op deze twee zaken.

foto koen

Rekenen

Eigenlijk komen de rekenproblemen sterk overeen met die in het voortgezet onderwijs: procenten-rekenen, breuken, verhoudingen, verhaaltjes- ofwel redactieopgaven, het omrekenen van liters naar centimeters, het blijft problematisch als de basis al niet goed is. Deze onderwerpen komen namelijk steeds weer terug in vakken als wiskunde, natuurkunde, economie en M&O. Onmisbaar dus in de gehele middelbareschooltijd !

We leren de leerling meer gestructureerd te werken, bieden soms een stappenplan bij rekenen, en werken aan het beter overzien van de hele opgave. Vaak blijft een leerling te gedetailleerd bezig met de focus op een heel klein aspect.
Lees hier meer over dyscalculie.

Spelling

Moeite met spellen is onder te verdelen in een aantal aspecten. Het bewust worden dat een woord moeilijkheden op kan leveren is al één belangrijke stap. Verder zijn er een groot aantal spellingsregels, die goed in een 1 op 1 situatie doorgenomen en herhaald kunnen worden. Dáár zetten wij sterk op in.

Dit geldt niet voor het uitbreiden van de woordenschat. Het steeds weer leren van nieuwe en moeilijke woorden kan prima via veel lezen of zelf als ouder daar regelmatig mee bezig zijn. Daar is een bijles niet geschikt voor, niet bij ons maar ook niet bij anderen.

Spelling is het consequent toepassen van enkele toch vrij eenvoudige regels