Een (vakinhoudelijke) bijles

Iedere leerling is uniek, en iedereen heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Maar in de klas moet je mee, ook op je zwakkere onderdelen. Soms heeft een leerling problemen met één, of hooguit twee vakken, maar gaan de andere vakken eigenlijk best goed. In dat geval werkt bijles het best: de stof wordt dan nog eens uitgelegd, maar op het eigen tempo. En soms nét even op een an
dere manier. Vervolgens worden sámen enkele opgaven gemaakt, op dat moment al helemaal aansluitend op wat de docent inschat dat de leerling kan. En bij de moeilijkste opgaven wordt de leerling, indien nodig, met wat hintvragen op weg geholpen.

Wanneer meteen in het najaar met bijles wordt begonnen dan volstaat eigenlijk altijd een uur of anderhalf bijles per week. Moet er ook een achterstand worden weggewerkt, dan is een wat intensiever traject noodzakelijk.

100 3885Bijles leent zich typisch erg goed voor moeilijke stof, waar de leerling moeite heeft het geheel zich eigen te maken, en waar overzicht gemist wordt.
Typerende vragen van de leerling variëren dan van
- 'ik begrijp er helemaal niks van'
- 'de basis snap ik wel, maar met de laatste vragen heb ik altijd moeite'
- 'ik heb alles goed geleerd, maar de toets was heel anders'.
In dit soort gevallen kan bijles helpen.

Begeleiding / Coaching

Huiswerkbegeleiding
,
ook wel studiebegeleiding of studiecoaching genoemd, is een meer algemene vorm van begeleiding. In plaats van inhoudelijk op een vak in te gaan, gaan we meer de manier van leren begeleiden. Er moet regelmaat en structuur in het leren komen. Dit begint vaak met een adequate studieplanning, maar ook de manier waarop gestudeerd wordt verdient aandacht.

Deze vorm past bij leerlingen met opstartproblemen, of die moeite hebben met het plannen van huiswerk. Ook leerlingen die wél hard maar werken, maar toch nog laag scoren kunnen we helpen. Het doel van begeleiding is samen met leerlingen gaan ontdekken hoe zij goed en effectief leren. Dat ligt per persoon namelijk nog wel eens anders.

Typerende vragen van de leerling variëren hier van
- 'ik heb heel hard geleerd maar het lukt me gewoon niet' of
- 'ik leer wel veel, maar ik ben het zo weer vergeten'.
In deze gevallen is huiswerkbegeleiding meer passend.

Bijles
kan bij ons in Dalfsen, maar ook bij u thuis. De begeleiding is immers één op één.
Huiswerkbegeleiding is alleen in Dalfsen.