Bijles wiskunde, rekenen, economie aan huis in Dalfsen en omgeving

Vakken als
wiskunde, economie en rekenen lenen zich ook goed voor een bijles aan huis. Vaak gaat het zelfstandig leren wel, maar kan een leerling bij één vak net dat zetje in de rug gebruiken. In doorgaans één bijles per week wordt de stof nog eens rustig doorgenomen, worden sámen opgaven gemaakt, en kunnen we samen kijken waar dingen niet begrepen worden. Het gaat dan om één of hooguit twee vakken die écht niet zelfstandig gaan, ook niet met wat extra inzet van de leerling. Doorgaans zijn dit rekenen en wiskunde, of in de hogere klassen economie, M&O of natuurkunde.

In dat geval is bijles (aan huis) de beste en voordeligste optie.

Wij geven bijles aan huis in (o.a) Zwolle, Dalfsen, Nieuwleusen, Balkbrug, Ommen, Lemele(rveld), Heino, Wythmen. Buiten deze regio in overleg. Ons team van docenten, allen
universitair of hbo-geschoold, biedt op dit moment de volgende vakken aan: DSC01654

- Wiskunde

- Rekenen
- Economie
- M&O
- Geschiedenis / aardrijkskunde
- Engels
- Frans (NIEUW!) 
- Statistiek
- Elementair Boekhouden *
- GMAT *
- Basisschoolvakken (rekenen, spellen)
- genoemde vakken ook op hbo-niveau (in overleg)

Bijles aan huis: veilig en vertrouwd

Het is een groot voordeel de bijlessen bij u thuis te houden. In de eigen veilige en vertrouwde omgeving. Zonder afleiding van anderen. Wél vragen we een enigszins rustige plek om te werken en waar de leerling ook zonder schroom fouten mág maken.

Bijles thuis bespaart veel tijd ! Uiteraard mag het ook op locatie.

Flexibiliteit staat voorop !
Een bijles duurt in beginsel een uur. In verband met reistijd van de docent verdient echter in de hogere klassen
anderhalf uur, of vijf kwartier, de voorkeur. Dat kan qua concentratie makkelijk zo is de ervaring.
Wil je het tijdstip verzetten, dan kan dat uiteraard. Bij ziekte, of wanneer het gewoon niet goed uitkomt, kan er kostenloos worden geannuleerd ! (tot dezelfde dag 12.00 uur).
Je betaalt dus niet per maand of kwartaal, maar gewoon per daadwerkelijk genoten bijles.

* Elementair Boekhouden
Op sommige scholen in Zwolle wordt de mogelijkheid geboden dit onderdeel naast M&O te doen. Een vak dat goed aansluit bij vervolgstudies in (bedrijfs)economie, of "iets met financiën". Vrijwel iedereen die in een leidinggevende of bestuurlijke functie komt, krijgt later in meer of mindere mate te maken met balansen, resultatenrekeningen en kostprijzen.
Het vak wordt grotendeels via zelfstudie aangeboden, terwijl enige instructie en overzicht juist zeer goed geboden kan worden. Het zijn immers allemaal vaststaande regels en procedures. Via een beperkt aantal bijlessen (5 à 7) kunt je dit goed bestuderen. Deze lessen lenen zich ook zeer goed om in kleine groep af te nemen !

Frans
Naar aanleiding van een toch groeiende vraag hebben we nu ook een docente Frans. Zij kan op alle niveaus van de brugklas tot en met vwo6 ondersteuning bieden.

Geschiedenis / Aardijkskunde
Specifiek voor deze vakken is het doornemen van grotere hoeveelheden tekst. Leander is gespecialiseerd op dit gebied.

Engels
Iedereen in Nederland kan Engels. Of toch niet helemaal? Voor het fijne onderscheid is toch ook hier een vakdocente op zijn, of in dit geval op haar plaats.

GMAT
Voor sommige, meer internationale studies op universitair of hbo-niveau wordt tegenwoordig een GMAT-toets als ingangseis gesteld. Het wiskundige deel (quantitative section) leent zich goed voor uitleg in een één op één situatie. Niet alleen de specifieke kennis, maar met name de speciale manier van vraagstelling, vijfkeuzevragen en erg op snelheid gericht, maken dat je echt tips, trucs en handigheidjes moet kennen. Het botte rekenwerk volstaat niet ! Wij leren je deze strategieën !